* Mínim 4 caràcters.
Figuerola Regals - Objectes de regal, motxilles escolars, estores...
Figuerola Regals - Objectes de regal, motxilles escolars, estores...

Política de qualitat

L'empresa Figuerola Regals té com a principal mercat els articles de papereria, material d'oficina i escolar. Els principals clients amb què treballem són minoristes i majoristes del sector d'articles de papereria.

L'activitat que Figuerola Regals
considera conforme a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001: 2018 és:

 
- Fabricació i distribució d'articles de papereria.
 
- Importació i distribució d'articles d'oficina i escolar.


La declaració de Política recull com a línies mestres:

 
- Compromís a complir les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites de les nostres parts interessades així com els requisits legals i reglamentaris.
 
- A partir de línies estratègiques definides en l'anàlisi de context realitzat, s'han definit els objectius de l'empresa dels quals s'han difós en tots els nivells de la nostra estructura.
 
- Implantar els indicadors de qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
 
- Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.
 
- Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
 
- Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l'empresa.
 
- Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa.
 
- Reduir el màxim el termini de lliurament dels productes.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i pel públic en general.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s'estableixin programada i periòdicament.


La Direcció

Subscriu-te al nostre newsletter per rebre les nostres promocions i novetats